FAQ

De meest gestelde vragen

 

Algemeen

01. Ik wil een appartement huren, wat moet ik doen?

Toon je interesse! Je wordt dan op de wachtlijst geplaatst. Als er een appartement beschikbaar komt die aan jouw wensen voldoet - en je bent de eerstvolgende op de lijst - dan wordt er contact met je opgenomen.

02. Moet ik inschrijf – of bemiddelingskosten betalen?

Je hoeft geen inschrijf- of bemiddelingskosten te betalen. Er is voor de huurder tevens geen sprake van courtage.

03. Kan ik huurtoeslag ontvangen?

Alle appartementen zijn verhuurd in de vrije sector. Het is niet mogelijk om huurtoeslag aan te vragen. Enkel voor (sociale) huurwoningen met een maximale huurprijs van € 752,30 (prijspeil 2021) kan je huurtoeslag aanvragen.

04. Wat is de minimale huurtermijn?

Je huurt voor minimaal twee jaar. Daarna is de huurovereenkomst te beëindigen per de eerste van de volgende maand. Een voorbeeld: je geeft op 10 november aan dat je de huur wilt opzeggen, dan beëindigt de huurovereenkomst op 31 december.

05. Kan ik de appartementen bezichtigen?

Ja, als een appartement weer beschikbaar komt is het mogelijk deze te bezichtigen.

06. Wanneer komt er een appartement beschikbaar?

Dat hangt er vanaf of er huuropzeggingen zijn door huidige bewoners. 

Inschrijving en toewijzing

07. Hoe werkt het als ik mijn belangstelling heb getoond?

Als je je interesse hebt getoond, ontvang je een bevestiging dat je op de wachtlijst bent geplaatst.

08. Wat als ik in aanmerking kom voor een appartement?

Als je in aanmerking komt voor een appartement nemen we telefonisch contact met je op. Als je aangeeft dat je voornemens bent om het appartement te huren plannen we een bezichtiging in en wordt het inschrijfformulier naar je gemaild

09. Is inschrijven vrijblijvend?

Jazeker, inschrijven is geheel vrijblijvend en verplicht je tot niets. Houd er rekening mee dat je wel een aantal documenten dient aan te leveren zodat wij deze kunnen toetsen aan de voorwaarden zoals deze zijn gesteld door de verhuurder.

10. Hoe moet ik mijn documenten aanleveren?

In het inschrijfformulier worden een aantal documenten gevraagd die je tezamen met het formulier digitaal kunt aanleveren.

11. Welke documenten moet ik aanleveren om in aanmerking te komen voor een appartement?

Indien je een appartement toegewezen hebt gekregen dien je de volgende documenten AVG proof (zonder BSN) aan te leveren:

 • Kopie geldig legitimatiebewijs van aanvrager en eventuele overige aanvrager;
 • Verklaring verhuurder/beheerder/eigenaar/hypotheekhouder van huidige woning met bevestiging van goed betalingsgedrag.
 • Uittreksel uit het bevolkingsregister (niet ouder dan 3 maanden)
 • Werkgeversverklaring(en); (niet ouder dan 3 maanden)
 • Kopie drie recente opvolgende salarisstroken van aanvrager (en partner);
 • In geval van een uitkering: bewijs van toekenning uitkering;
 • In geval van scheiding: echtscheidingsconvenant;
 • Kopie bankafschrift met storting inkomen;

Voor zzp –er, zelfstandig ondernemers, directeur/aandeelhouders naast de eerste drie bovenstaande documenten tevens:

 • Balans en winst/verliesrekening over de afgelopen twee jaar met inschatting van het verwachte resultaat over het komend boekjaar;
 • Inkomensverklaring belastingdienst (voorheen IB60 formulier); 
 • Recent uittreksel Kamer van Koophandel;
 • Bankgarantie/waarborgsom van minimaal drie maanden.

Voor gepensioneerden:

 • In plaats van een werkgeversverklaring en salarisstrook kan worden volstaan met de jaaropgaven (van pensioen(en) en AOW) van het afgelopen jaar.

Let op dat je alle documenten voor de sluitingsdatum hebt geüpload en je inschrijving hebt afgerond om mee te kunnen gaan met de toewijzing.

Voorwaarden

12. Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een appartement?

Om een appartement te huren gelden de volgende richtlijnen voor het inkomen:

Minimaal bruto maandinkomen (incl. vakantiegeld en vaste 13e maand) van 3,5x de kale maandhuurprijs.
Bij een eventueel tweede inkomen telt het tweede inkomen voor 50% mee.
Zzp-er, zelfstandig ondernemer of DGA: minimaal bruto maandinkomen van 3,5x de kale maandhuurprijs.
Gepensioneerden: minimaal bruto maandinkomen van 3,0x de kale maandhuurprijs.

 

Voorbeeldberekening loondienst:

Stel je hebt een bruto maandinkomen van € 2.200,- en je partner € 1.600,-. Dan betreft het gezamenlijk bruto maandinkomen voor de inkomenstoetsing € 3.000 (€ 2.200,- + 50% van € 1.600,-). Het gezamenlijk bruto maandinkomen van € 3.400,- / 3,5 = € 857,14. Dit is het bedrag wat je maximaal kunt verhuren. Dit betreft de totale huurprijs (inclusief servicekosten).

Vakantiegeld, vaste bonus en een vaste 13e maand mogen worden meegerekend bij het bepalen van het bruto inkomen. Flexibele bonussen, winstuitkering en vergoeding voor een leaseauto kunnen niet worden meegenomen in de inkomensberekening.

Deze inkomensnorm geldt ook voor zelfstandigen. Bij zelfstandigen wordt uitgegaan van het netto bedrijfsresultaat. Voor zelfstandigen gelden aanvullende voorwaarden. Indien je een zelfstandig ondernemer bent, dient een waarborgsom van minimaal drie maanden verstrekt te worden vóór oplevering van het appartement. Zelfstandige ondernemers dienen een recent uittreksel uit het handelsregister bij de kamer van koophandel en een door een erkend accountant gewaarmerkt accountantsrapport te overleggen. Daarnaast dient er minimaal sprake te zijn van twee boekjaren.

Voorbeeldberekening zelfstandigen:

Stel je hebt een gemiddeld netto bedrijfsresultaat (voor belasting) over de laatste twee jaren van € 38.000,-. Dit bedrag gedeeld door 12 maanden en gedeeld door de inkomenseis (3,5) = € 904,76. Dit is het bedrag wat je maximaal kunt verhuren. Dit betreft de totale huurprijs (inclusief servicekosten).

Eigen vermogen:

Indien niet direct aan de inkomenseis wordt voldaan mag tot 20% van het eigen vermogen (aantoonbaar op een Nederlandse bankrekening) worden meegenomen in de berekening voor de maximale huurprijs. Deel het totale vermogen door 5 en deel dit bedrag vervolgens door 12. Het bedrag wat hier uitkomt mag je optellen bij je bruto maandinkomen.

13. Door hoeveel personen mag het appartement bewoond worden?

De bewoner(s) moeten tot één huishouden behoren. Daarbij moet er sprake zijn van een duurzame relatie, wat betekent dat het zoals hiervoor genoemd een gezinssituatie of twee partners moet betreffen. Bij de toetsing wordt rekening gehouden met het hoofdinkomen en in geval van een partner wordt het tweede inkomen voor 75% meegenomen. Na de verhuizing moet(en) de bewoner(s) zich inschrijven bij de Gemeentelijke Basis Administratie.

14. Mogen ouders/derden garant staan als er niet kan worden voldaan aan de inkomensrichtlijnen?

Huurder zal zelfstandig aan de inkomenseis moeten kunnen voldoen. Garantstellingen door derden zijn helaas niet mogelijk. 

15. Kan ik als student een appartement huren?

Het is alleen mogelijk om te huren met voldoende inkomen volgens de inkomenstoets, waarbij maximaal twee inkomens (uit een duurzame relatie) tot een gemeenschappelijk inkomen gezien mogen worden. Ook mogen er niet meer dan twee huurders op een adres ingeschreven staan. Tenzij aan deze eisen wordt voldaan is het voor studenten niet mogelijk een appartement te huren. 

16. Kan ik als uitzendkracht een appartement huren?

Helaas is het alleen mogelijk om te huren met inkomen uit een vast dienstverband (arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd). Het is niet mogelijk om met een flexibel arbeidscontract een appartement te huren, tenzij het een Fase B of C contract betreft. Met een Fase A contract is het dus niet mogelijk om een appartement te huren in Van Nieuwenhuizen N.V.

17. Kan ik een appartement huren als ik een arbeidsovereenkomst heb voor bepaalde tijd?

Ja dat kan, mits op de werkgeversverklaring bij “verklaring voortzetting dienstverband” de optie “ja” is aangekruist. Dit wordt ook wel een intentieverklaring genoemd. De werkgever dient bij dit onderdeel een extra handtekening en/of firmastempel te plaatsen. Als er geen intentieverklaring wordt afgegeven mag het dienstverband niet eerder eindigen dan 12 maanden na ingang van de huurovereenkomst.

18. Kan ik een appartement delen met een vriend/collega?

Het is voor woningdelers helaas niet toegestaan om een appartement te huren. Er wordt enkel verhuurd aan alleenstaanden, samenwonenden en gezinnen.

19. Telt een uitkering mee als inkomen en wordt deze meegenomen in de berekening?

Het inkomen van de volgende uitkering worden meegenomen in de inkomenstoetsing: WIA, WAO en ZW.

20. Moet ik rekening houden met een waarborgsom?

Voor alle huurders is er standaard een waarborgsom vastgesteld ter hoogte van één maand kale huur plus servicekosten. Voor ondernemers geldt een waarborgsom ter hoogte van drie maanden kale huur plus servicekosten.

21. Zijn er naast de huurprijs nog servicekosten?

Ja, er zijn servicekosten. Deze bedragen circa € 40,- per maand voor alle appartementen. Dit is een voorschot dat jaarlijks wordt verrekend. Daarnaast dien je zelf de maandelijkse lasten voor stadsverwarming, water en licht en eventuele gemeentelijke lasten te betalen. De contracten met de nutsbedrijven dien je zelf af te sluiten. 

22. Kan ik een appartement huren als ik nog bij een nieuwe werkgever moet beginnen?

Ja dat kan, mits de ingangsdatum van de arbeidsbetrekking is gelegen voor de datum van oplevering (en dus de ingang van de huurovereenkomst) van het huurappartement. In dat geval dien je een werkgeversverklaring (afhankelijk van de duur van de overeenkomst al dan niet met intentieverklaring) en de door beide partijen ondertekende arbeidsovereenkomst te uploaden in je account.

Opleveringsniveau

23. Hoe worden de appartementen opgeleverd?

Alle appartementen zijn opgeleverd met een luxe witte keuken, sanitair en tegelwerk.

24. Kan ik zelf een keuken en/of een badkamer uitkiezen?

Nee, de appartementen zijn voorzien van een luxe witte keuken met een extra diep (700 mm) aanrechtblad en Pelgrim inbouwapparatuur (keramische kookplaat, RVS afzuigkap en achterwand, vaatwasser, koelvriescombinatie en combimagnetron). Daarnaast een comfortabele badkamer met vloerverwarming, voorzien van een inloopdouche, 90 cm brede wastafel en spiegel.

De appartementen op de verdiepingen van de kopgevel (type A2 en A3) hebben een extra tweede badkamer bij de hoofdslaapkamer voorzien van ruime inloopdouche, 90 cm brede wastafel en toilet. 

25. Wat voor keuken zit er in het appartement?

In elk appartement zit een moderne witte keuken met een zwart extra diep (700 mm) aanrechtblad en Pelgrim inbouwapparatuur, te weten een keramische kookplaat, RVS afzuigkap en achterwand, vaatwasser, koelvriescombinatie en combimagnetron.

26. Mag er een laminaatvloer gelegd worden?

Laminaat is toegestaan, mits dat op de juiste wijze wordt aangebracht en met de juiste ondervloer wordt toegepast.

27. Zijn er voorwaarden wat betreft harde vloerbedekking?

De vloer van het appartement is voorzien van een 70 mm anhydrietdekvloer met 20 mm isolatie (zwevende dekvloer). De toegepaste plaat van 20mm behaalt een akoestische isolatiewaarde tbv contactgeluid van ca 12 dB.

Mocht je een harde vloerbedekking willen toepassen, dan dien je rekening te houden met het volgende:

 • Houd bij de keuze van de harde vloerbedekking rekening met een juiste keuze in relatie tot een optimaal gebruik van de vloerverwarming, maar ook in relatie tot het zoveel mogelijk beperken van contactgeluiden.
 • De vloerbedekking mag niet verlijmd / verspijkerd worden aan de zwevende dekvloer. Doe je dit wel, zou dit schade kunnen veroorzaken aan ondergelegen leidingen (zoals vloerverwarming).
 • Voor het zoveel mogelijk beperken van contactgeluiden dient de harde vloerbedekking los te liggen van alle wanden. Daarnaast dient onder de vloerbedekking bij voorkeur geen geluidsisolerende ondervloer aangebracht te worden. Doe je dit wel dan kunnen de zwevende dekvloer en de isolerende ondervloer tegen elkaar in gaan werken (massa veersysteem). Mocht je de vloer moeten egaliseren, omdat de anhydrietdekvloer niet helemaal vlak is dan kan dit met vezelplaten of egaline.

28. Hoe zijn de wanden en plafonds afgewerkt?

De wanden in het appartement zijn bij de eerste verhuring `behangklaar` (dus klaar om te behangen) opgeleverd. Eerdere huurders hebben de wanden waarschijnlijk gesausd of behangen. Bij wederverhuur wordt dit in een neutrale (gebroken) witte kleur opgevelerd aan een opvolgend huurder. Het plafond heeft wit spuitwerk. 

29. Hoe is de badkamer ingericht en afgewerkt?

De inrichting van de badkamer is weergegeven in de plattegronden op deze website. De wanden in de badkamer zijn volledig betegeld. Deze tegels zijn mat wit 15 x 30 cm en horizontaal verwerkt. De tegels op de vloer zijn in de kleur donkergrijs 30 x 30 cm uitgevoerd, het plafond is voorzien van wit spuitwerk. Tevens is in aanvulling op de vloerverwarming voorzien in een witte designradiator.

30. Hoe is de verwarming geregeld?

De verwarming vindt plaats door middel van vloerverwarming, welke is aangesloten op stadsverwarming van Nieuwegein. De temperatuur kan centraal geregeld worden via de thermostaat in de woonkamer.

31. Hoe is het separate toilet afgewerkt?

Er is een hangend wandcloset met softclose toiletzitting en een fontein met kraan. De vloertegels zijn in de kleur donkergrijs 30 x 30 cm uitgevoerd, de wandtegels in mat wit 15 x 30 cm en horizontaal verwerkt. De wanden in het toilet worden tot een hoogte van 120 cm betegeld en daarboven voorzien van wit spuitwerk, evenals het plafond.

32. Is er een afzuigsysteem in het appartement?

Ieder appartement heeft in de inpandige bergkast een mechanische afzuigunit, die zorgt voor de afzuiging van de ‘gebruikte’ lucht in uw woning. De aanvoer van verse lucht vindt plaats via ventilatieroosters in of boven de ramen. De mechanische afzuiging is regelbaar door een hoofdbediening in de nabijheid van de thermostaat in de woonkamer en een tweede bediening in de badkamer.

De volgende ruimten worden aangesloten op het mechanische afzuigventilatiesysteem:

 • Keuken
 • Badkamer
 • Wasruimte
 • Toilet

33. Is het schilderen van de kozijnen en wanden toegestaan?

De kozijnen zijn in een neutrale kleur afgewerkt. De woningscheidende wanden en de dragende binnenwanden zijn van beton. De niet-dragende binnenwanden zijn van cellenbeton. Alle wanden worden behangklaar opgeleverd en kun je naar je eigen smaak schilderen of behangen. Kozijnen dienen in oorspronkelijke staat te blijven en mogen niet worden geschilderd of op een andere manier worden bewerkt. Houdt er rekening mee dat als je in overleg met de verhuurder eventuele wijzigingen aanbrengt, je bij het verlaten van het appartement deze in de oorspronkelijke staat moet terugbrengen. Het is niet toegestaan om te boren in tegelwerk, vloeren en schachten.

34. Hoe wordt het balkon/terras opgeleverd?

De meeste appartementen hebben een balkon uitgevoerd in beton met een afwerking van antislip of betontegels. Deze balkons worden afgeschermd met een metalen hekwerk.

De appartementen met type A1 op de begane grond hebben een terras van betontegels. Het appartement aan de waterzijde is daarbij middels een lage heg afgescheiden van het openbaar gebied, het appartement aan de stadszijde middels een lage heg en geluidsscherm.

De appartementen met type B4 en B5 op de 5e verdieping hebben een dakterras, voorzien van betontegels en afgeschermd met een metalen hekwerk.

De appartementen met type B3 hebben een inpandig balkon afgewerkt met betontegels en afgeschermd met metselwerk borstwering en metalen bovenregel. 

De inpandige balkons van de appartementen met type A3 op de kopgevel hebben een balkon uitgevoerd in beton met betontegels en zijn afgeschermd met een metselwerk borstwering met metalen bovenregel.

Daar waar balkons van twee appartementen aan elkaar grenzen worden ze gescheiden middels een matglazen privacy scherm.

35. Mag er een zonnewering worden geplaatst?

De gevelkozijnen in de buitengevels van het complex zijn voorzien van elektrisch bedienbare buitenzonwering, behoudens de gevelkozijnen die aan de balkon grenzen. De gevelkozijnen aan de galerijzijde van het complex zijn niet voorzien van zonwering. Er mag geen andere zonwering worden geplaatst.

36. Zit er een parkeerplaats/berging bij de appartementen?

Alle appartementen zijn inclusief een parkeerplaats en berging op de begane grond verhuurd. 42 parkeerplaatsen zijn onder het complex gelegen. De overige parkeerplaatsen zijn gelegen aan de voorzijde van het gebouw. Ieder appartement heeft een parkeerplaats toegewezen gekregen.

37. Hoe duurzaam zijn de appartementen?

Doordat alle appartementen voorzien zijn van HR++ glas zijn de appartementen zeer goed geïsoleerd. HR++ glas zorgt er namelijk voor het warmteverlies zoveel mogelijk wordt beperkt. De vloerverwarming zorgt voor een gelijkmatige verwarming voor een duurzaam en aangenaam leefklimaat in de appartementen. Op het dak worden PV-panelen geplaatst die door middel van een omvormer op de collectieve voorziening worden aangesloten. Met dit zon energie systeem wordt bijgedragen aan een beter milieu. Alle appartementen hebben een EPC van 0,4.

38. Huren is slim en luxe! Waarom?

Je weet als huurder waar je aan toe bent. Geen onverwachte lasten, geen financiële risico’s, geen waardevermindering. En het groot onderhoud? Daar heb je geen omkijken naar. Ook reparaties worden voor je geregeld.

39. Is er een videofooninstallatie aanwezig?

De centrale entree is voorzien van een camera en een spreek/luisterpaneel met bellentableau ten behoeve van de ontsluiting van de toegangsdeur. In elk appartement is in de woonkamer een videointercom geplaatst, waarbij de toegang tot het gebouw kan worden vrijgegeven.